Programy i analizy

Programy ochrony środowiska, programy usuwania azbestu

Programy i dokumenty planistyczne

Wykonujemy programy i analizy w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego. Z naszych usług korzystają urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe oraz inne jednostki administracji samorządowej i rządowej. Sporządzamy programy ochrony środowiska, programy usuwania azbestu, analizy ryzyka, dokumentację tworzącą formy ochrony środowiska i parki kulturowe.