Opracowania przyrodnicze

 

 

 

 

Szybko, profesjonalnie i na czas.

 

 

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego

 

 

 

 

Profesjonalnie i skutecznie zwalczamy barszcz Sosnowskiego i Mantegazziego na terenie całej Polski.

 

 

 

Opracowania przyrodnicze

Przygotowujemy opracowania przyrodnicze fauny, flory, środowiska nieożywionego (m.in botaniki, ichtiofauny, ornitofauny,  oraz chiropterologii) na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczej, analiz planów inwestycyjnych oraz raportów oddziaływania na środowisko.

Barszcz Sosnowskiego

Inwentaryzujemy stanowiska barszczu Sosnowskiego oraz barszczu Mantegazziego oraz prowadzimy zwalczanie barszczy kaukaskich na terenie całej Polski. Pomagamy JSW w sporządzeniu dokumentacji do dofinansowanie na zwalczanie barszczu z WFIOŚ.

Azbest

Przeprowadzamy inwentaryzację azbestu na terenie całej Polski. Współpracujemy z gminami w zakresie sporządzania pełnej dokumentacji do gminnych programów zwalczania  azbestu. Sporządzamy wnioski o dotacje.