Inwentaryzacje przyrodnicze

Inwentaryzacje przyrodnicze i nadzór przyrodniczy

Inwentaryzacje przyrodnicze

Specjalizujemy się w wykonywaniu inwentaryzacji przyrodniczych przed inwestycyjnych, badawczych, zachowawczych oraz związanych z ustanowieniami planów lub obszarów chronionych. Prowadzimy monitoring środowiska i poszczególnych gatunków fauny i flory. Wykonujemy ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska, wpływu inwestycji na środowisko lub na poszczególne jej elementy.