Nasze usługi

Nasza firma świadczy usługi w zakresie ekspertyz przyrodniczych oraz zwalczania barszczy kaukaskich. Posiadamy niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do prowadzenia działalności na najwyższym poziomie. Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników oraz specjalistów. Do prac z substancjami szkodliwymi posiadamy odpowiednie szkolenia i zezwolenia.

Plany

 • Plany ochrony środowiska dla gmin
 • Plany ochrony środowiska dla powiatów
 • Strategie oddziaływania na środowisko
 • Plany gospodarki niskoemmisyjnej
 • Inne dokumenty planistyczne.

Barszcz Sosnowskiego

 • inwentaryzacje barszczy kaukaskich na terenie gminy
 • sporządzanie programów zwalczania barszczu Sosnowskiego
 • zwalczanie barszczy kaukaskich różnymi metodami.

Azbest

 • inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie gminy
 • sporządzanie programów usuwania azbestu
 • szacowanie kosztów usuwania azbestu
Plan ochrony środowiska dla gminy i powiatu

Przygotowujemy programy ochrony środowiska (POŚ) dla jednostek administracji samorządowej gminnej i powiatowej.

Program zwalczania barszczu Sosnowskiego

Program zwalczania barszczu Sosnowskiego oraz barszczu Mantegazziego jest podstawowym dokumentem gminnym na podstawie którego powinno dokonywać się zwalczania barszczy kaukaskich. Dokument taki powinien zawierać wszystkie informacje zawierające dokładną lokalizację, powierzchnię oraz określenia jakie  są zagrożenia związane z występowaniem barszczy Sosnowskiego.

Inwentaryzujemy stanowiska barszczu Sosnowskiego oraz barszczu Mantegazziego oraz prowadzimy zwalczanie barszczy kaukaskich na terenie całej Polski. Pomagamy JSW w sporządzeniu dokumentacji do dofinansowanie na zwalczanie barszczu z WFIOŚ.

 

Inwnentaryzacja barszczu Sosnowskiego

Wykonujemy inwentaryzacje barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego na terenie całego kraju. Inwentaryzacja jest podstawowym i kluczowym dokumentem do walki z inwazyjnymi roślinami. Dzięki profesjonalnej inwentaryzacji będą mieli Państwo dokładne oszacowaną ilość inwazyjnych roślin, terenu na którym rosną oraz określeniem gatunku (częste pomyłki barszczy z innymi roślinami).

Dokument inwentaryzacji jest często wymagany przy składaniu wniosku o dofinansowanie na zwalczanie barszczu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Opracowania przyrodnicze

Przygotowujemy opracowania przyrodnicze fauny, flory, środowiska nieożywionego (m.in botaniki, ichtiofauny, ornitofauny oraz chiropterologii) na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczej, analiz planów inwestycyjnych oraz raportów oddziaływania na środowisko.

Azbest

Przeprowadzamy inwentaryzację azbestu na terenie całej Polski. Współpracujemy z gminami w zakresie sporządzania pełnej dokumentacji do gminnych programów zwalczania  azbestu. Sporządzamy wnioski o dotacje.