Ekspertyzy dendrologiczne

Ekspertyzy dendrologiczne, badanie drzew, inwentaryzacje dendrologiczne

Ekspertyzy dendrologiczne

Wykonujemy ekspertyzy dendrologiczne na terenie całej Polski. Prowadzimy ocenę stanu zachowania drzew, badania na obecność szkodników i chorób, statyki drzew, wymiarowanie. Inwentaryzujemy drzewa, kompleksy parkowo – leśne pod względem składu gatunkowego, wieku drzew i zdrowotności. Typujemy drzewa do wycinki i  szacujemy koszty wycinki drzew.