Opracowania przyrodnicze

 

 

 

 

 

 

Szybko, profesjonalnie i na czas.

 

 

Ochrona środowiska

Dla firm, instytucji oraz osób prywatnych

Dla samorządów i innych organów państwowych

Opracowania przyrodnicze

Przygotowujemy opracowania przyrodnicze fauny, flory, środowiska nieożywionego (m.in botaniki, ichtiofauny, ornitofauny,  oraz chiropterologii) na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczej, analiz planów inwestycyjnych oraz raportów oddziaływania na środowisko.

Barszcz Sosnowskiego

Inwentaryzujemy stanowiska barszczu Sosnowskiego oraz barszczu Mantegazziego oraz prowadzimy zwalczanie barszczy kaukaskich na terenie całej Polski. Pomagamy JSW w sporządzeniu dokumentacji do dofinansowanie na zwalczanie barszczu z WFIOŚ.

Azbest

Przeprowadzamy inwentaryzację azbestu na terenie całej Polski. Współpracujemy z gminami w zakresie sporządzania pełnej dokumentacji do gminnych programów zwalczania  azbestu. Sporządzamy wnioski o dotacje.